Vláda připravila odklad nového stavebního zákona, souhlasila také s ukončením plošného testování

Tisková konference po jednání vlády, 2. února 2022.
Tisková konference po jednání vlády, 2. února 2022.
Účinnost klíčových částí nového stavebního zákona by měla být odložena o jeden rok oproti dosud platné verzi zákona. Návrh příslušné novely schválila vláda Petra Fialy na jednání ve středu 2. února 2022. Vyslovila také souhlas se zrušením mimořádných opatření, kterými Ministerstvo zdravotnictví nařídilo pravidelné testování ve školách a na pracovištích.

Novela stavebního zákona, jejíž návrh vláda Petra Fialy schválila a postoupí k projednání Parlamentu, navrhuje odložit účinnost klíčových pasáží nové stavební legislativy do 1. července 2024. K původnímu datu, 1. červenci 2023, by tak vstoupila v platnost pouze část, která se týká tzv. vyhrazených staveb, tedy velkých investičních akcí, jako jsou například liniové stavby, které podle nové legislativy budou spadat do působnosti Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu. Odložen by byl vznik plánovaných krajských stavebních úřadů. Vláda chce urychleně připravit komplexní novelu stavebního zákona, která bude věcně řešit nedostatky nové stavební legislativy. Další informace obsahuje tisková zpráva Ministerstva pro místní rozvoj.

Kabinet se na jednání zabýval také úpravou protiepidemických opatření Ministerstva zdravotnictví. Odsouhlasil vydání nového opatření, kterým se nastavují nová karanténní pravidla pro školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy tak, aby i za zhoršené epidemické situace a vysokého počtu zaměstnanců v karanténě bylo možné zajišťovat jejich nepřetržitý chod. Pro zaměstnance, kteří se dostanou do rizikového kontaktu s nakaženým nemocí covid-19, proto začnou od 3. února platit stejná pravidla umožňující v případě nutnosti výkon práce, jaká platí pro zaměstnance ve zdravotnictví či v sociálních službách.

Vláda rovněž odsouhlasila zrušení dvou mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, jimiž bylo nařízeno pravidelné plošné testování žáků a zaměstnanců ve školách a školských zařízeních a obecně zaměstnanců, osob samostatně výdělečně činných a členů orgánů právnické osoby, a to s platností od 18. února.

„Je to dobrá zpráva pro zaměstnance, zaměstnavatele, žáky, studenty i jejich rodiče,“ podotkl předseda vlády Petr Fiala. „Plošné testování, které probíhalo od ledna, nepochybně pomohlo zpomalit přenos nemoci covid-19 do rizikové populace. Vyhnuli jsme se vysokému zatížení nemocnic a situaci jsme zvládli. Pandemie se vyvíjí, jak jsme očekávali, podle toho, jaké byly predikce, což je dobře. Máme situaci pod kontrolu bez drastických opatření, bez lockdownu, bez nouzového stavu. Postupujeme tedy tak, jak jsme slíbili před volbami, a proto také můžeme říct už dnes, aby se na to mohli všichni připravit včas, že od 18. února plošné povinné testování skončí,“ dodal premiér.

Více také v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví.

Ministři a ministryně prodiskutovali také otázku kompenzací pro podnikatele, kteří byli postiženi protiepidemickými opatřeními, které omezily jejich činnost v především závěru uplynulého roku.

„Bude to cílená podpora pro ty, kteří jsou nejzasaženější. Zaměříme ji především na drobné podnikatele, kteří nemají dostatečné prostředky a nemají rezervy na to, aby ustáli výpadky, které byly způsobeny omezeními, jež bylo nutné přijmout v důsledku covidové pandemie. Nárok na podporu budou tedy mít především ti, kteří byli postiženi zákazem vánočních trhů, restaurace, hudební kluby, hotely, cestovní kanceláře, organizátoři kulturních a sportovních akcí,“ upřesnil předseda vlády. „Pomoc bude cílená, administrativně nenáročná a bude snadno dosažitelná,“ slíbil premiér Fiala. Kompenzace by se měla týkat více 11 000 podnikatelských subjektů a na kompenzace budou k dispozici až tři miliardy korun.

Vláda projednala také podobu operačního programu Rybářství 2021–2027. Jedná se o nástroj pro čerpání finančních prostředků z Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu (ENRAF), jehož cílem je podpořit české produkční rybářství, financovat jeho modernizaci a další rozvoj a posílit jeho konkurenceschopnost. Program navazuje na operační program Rybářství 2014–2020, nově budou v jeho rámci vypláceny i kompenzace za plnění mimoprodukčních funkcí rybníků, které poskytují významné environmentální služby. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva zemědělství.

Výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-2–unora-2022-194061/.