Vláda projednala pravidelné testování klientů a zaměstnanců ústavů sociální péče, profesionální sportovci mohou začít trénovat

Tisková konference po jednání vlády, 2. listopadu 2020
Tisková konference po jednání vlády, 2. listopadu 2020
Klienti a zaměstnanci domovů pro seniory, pro zdravotně hendikepované, pobytových odlehčovacích služeb a také léčeben dlouhodobě nemocných budou muset procházet pravidelným testováním na nemoc covid-19. Na jednání v pondělí 2. listopadu 2020 vláda souhlasila jejich pravidelným testováním antigenními testy. Přijala také změnu krizových opatření, která umožní trénink a za přísně stanovených podmínek a souhlasu hygienických stanic i soutěže profesionálních sportovců.

Od středy 4. listopadu začne v České republice pravidelné testování klientů a zaměstnanců organizací, které poskytují dlouhodobou lůžkovou péči, respektive sociální služby v domovech pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením, v domovech se zvláštním režimem či poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě. Na první kolo testů mají tyto organizace týden, další testy budou probíhat pravidelně v pětidenních intervalech.

Používat se začnou antigenní testy, testovací sady nakoupí zdravotní pojišťovny a zajistí i jejich distribuci. Celkem by mělo být v České republice postupně k dispozici až deset milionů testů. Organizace zároveň dostaly od Ministerstva zdravotnictví přesné pokyny, jak postupovat v případě zjištění nákazy. Jejich zaměstnanci zároveň mají nově uloženu povinnost při práci s pacienty či klienty používat respirátory třídy FFP2 nebo KN95.

Vláda se rozhodla také změnit krizová opatření o zákazu volného pohybu osob a o zákazu maloobchodního prodeje a služeb tak, aby umožnila trénink a soutěže profesionálních sportovců. Tato změna umožní mimo jiné restart nejvyšších soutěží v kolektivních sportech.

Kabinet rovněž projednal konkrétní podmínky dotačních programů Covid – Podpora cestovního ruchu a Agricovid – Potravinářství. První z nich, administrovaný Ministerstvem pro místní rozvoj, má pomoci cestovním kancelářím, cestovním agenturám a průvodcům v cestovním ruchu, kteří v důsledku pandemie koronaviru přišli o zákazníky a o zakázky. Mezi tyto subjekty plánuje ministerstvo rozdělit až 425 milionů korun. Další informace o dotačním programu získáte na https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-podpora-cestovniho-ruchu. Druhý program spustí Ministerstvo zemědělství na pomoc potravinářským a zemědělským podnikům, jež postihlo uzavření restaurací a dalších provozů veřejného stravování. Tady budou k dispozici až tři miliardy korun. Více v tiskové zprávě Ministerstva zemědělství.

Vláda vzala na vědomí také záměr Ministerstva zemědělství pomoci rybářům Českého rybářského svazu Ostrava s likvidací následků ekologické havárie, k níž došlo na řece Bečvě letos 20. září. Ministerstvo vyhlásí nový dotační podtitul, díky němuž budou moci severomoravští rybáři na nové zarybnění Bečvy získat 750 000 korun ročně po dobu deseti let. Další podrobnosti obsahuje tisková zpráva na http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_ministerstvo-pomuze-rybarum-k-obnove.html.

Vláda odsouhlasila také vypsání zemědělských dotačních programů pro rok 2021. Ministerstvo zemědělství na ně bude mít k dispozici ze státního rozpočtu 3,8 miliardy korun, programy budou navazovat na ty, které běžely v uplynulých letech. Novinkou bude rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství, který bude určen pro případ vzniku škod způsobených přírodními pohromami, mimořádnými událostmi, nepříznivými povětrnostními podmínkami a velkými průmyslovými haváriemi. Jeho případné spuštění a financování bude schvalovat svým usnesením vláda. Podrobnosti k zemědělským dotacím na příští rok naleznete v tiskové zprávě Ministerstva zemědělství.

Vláda schválila rovněž návrh novely insolvenčního zákona. Novela reaguje na nové evropské předpisy v oblasti insolvence. Jejím cílem je zefektivnění a zjednodušení procesu oddlužení tak, aby byla cesta k životu bez dluhů rychlá a dostupná. Pomoci lidem z dluhové pasti má mimo jiné zkrácení stávající délky doby oddlužení z dosavadních 5 let na 3 roky. Novela má zároveň posílit opatření, která mají působit proti možnému zneužití ze strany nepoctivých dlužníků. Více informací v tiskové zprávě Ministerstva spravedlnosti.

Kabinet schválil také záměr Ministerstva zemědělství na posílení vodních zdrojů v dlouhodobým suchem výrazně postižené oblasti Olomoucka, Přerovska a Hané. Státní podnik Povodí Odry má připravit investiční záměr na výstavbu dálkového přivaděče, který by do této lokality přivedl vodu z povodí Odry, konkrétně z vodní nádrže Slezská Harfa na řece Moravici, která dlouhodobě vykazuje vody nadbytek.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-2-listopadu-2020-184647/.