Výzva zdravotníkům: využijte 8000 Kč, které jsme prosadili, a jeďte načerpat síly do lázní

Blížíme se do finále. Ministerstvo zdravotnictví má připravený, a v nejbližších dnech spustí, mimořádný dotační program pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19 zaměstnané u poskytovatelů zdravotních služeb v lůžkových zdravotnických zařízeních = vouchery pro zdravotníky. Program se vyvíjel a nyní je těsně před realizací.

Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj se hledala cesta, jak pomoci zdravotníkům. Opět se potvrdilo, že „kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod“. Způsob tentokrát naštěstí zvítězil.

Program umožní, aby si poskytovatelé lůžkové zdravotní péče, u kterých se léčili pacienti s onemocněním COVID-19, požádali o finanční prostředky ve výši 8000 Kč na zdravotnického pracovníka a aby tyto finanční prostředky svým zdravotníkům poskytli jako nefinanční benefit. Přímo řízené organizace Ministerstva zdravotnictví obdrží finance pro zdravotníky prostřednictvím svého zřizovatele. Částku budou moci zdravotníci využít nejen na lázeňskou péči, ale také na rehabilitační a psychologické služby. Podrobnosti k čerpání finančních částek v jednotlivých zařízeních upřesní zaměstnavatelé s odborovými organizacemi, za svaz chceme dohodnout rámcové podmínky s asociacemi zaměstnavatelů.

Ve výzvě je samozřejmě zahrnuto také zdůvodnění, proč budou mít nárok na podporu zdravotníci a další odborní pracovníci. V této souvislosti připomínáme, že pandemie onemocnění COVID-19 kladla a klade mimořádné nároky na zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky, a to zvláště na ty, kteří pracují u poskytovatelů lůžkové zdravotní péče.

Denně se tito profesionálové potýkali se změnami v provozech lůžkových zdravotnických zařízení. Zažívali extrémní nápor pacientů s onemocněním COVID-19, což s sebou neslo zvýšené nároky na ošetřovatelskou péči v podobě vysoké psychické a fyzické zátěže. Počty zemřelých několikanásobně převyšovaly průměr, na zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky ve zdravotnictví působil nepřetržitě stres.

Odborníci, a to nejen z České republiky, varují, že všechny uvedené skutečnosti se mohou z dlouhodobého hlediska velmi negativně projevit na fyzickém a psychickém stavu zdravotníků a výhledově způsobit další odliv zdravotnických profesionálů mimo obor, což je obrovským problémem. Lázeňská, rehabilitační a popřípadě i psychologická péče má pomoci zdravotníkům vyrovnat se s tím, co prožili, a dál je udržet v jejich profesích.

Příspěvek až do výše 8000 Kč se bude vztahovat na zdravotnické pracovníky uvedené v zákoně č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, a zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). tereza.jarosova@gvn.cztereza.jarosova@gvn.cz

● Lékař, zubní lékař – zákon č. 95/2004 Sb.

● Farmaceut – zákon č. 95/2004 Sb.

● Všeobecná sestra, dětská sestra a porodní asistentka – § 5 až § 6 zákona č. 96/2004 Sb.

● Ostatní nelékařští zdravotničtí pracovníci pracující bez odborného dohledu – § 7 až 28 zákona č. 96/2004 Sb.

● Ostatní nelékařští zdravotničtí pracovníci pracující pod odborným dohledem nebo přímým vedením – § 29 až § 42 zákona č. 96/2004 Sb.

● Jiný odborný pracovník (JOP) – § 43 zákona č. 96/2004 Sb.

Další podmínky jsou následující:

● Ke dni čerpání nefinančního benefitu zaměstnanec vykonává práci v pracovním poměru u poskytovatele lůžkové zdravotní péče (IČO), u kterého byl v období od 1. 3. 2020 do 17. 5. 2021 hospitalizován alespoň jeden pacient s diagnózou COVID-19.

● Ke dni čerpání nefinančního benefitu zaměstnanec vykonává práci v pracovním poměru u poskytovatele lůžkové péče, včetně pracovních poměrů na kratší týdenní pracovní dobu, a to v rozsahu nejméně poloviny stanovené týdenní pracovní doby.

● V období od 1. 3. 2020 do 17. 5. 2021 trval pracovní poměr po dobu alespoň 60 kalendářních dnů u poskytovatele lůžkové péče.

Žadatelé o státní dotaci v rámci tohoto dotačního programu žádají o finanční dotaci prostřednictvím formulářů uveřejněných na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví a dotační titul bude realizován od 22. června do 22. července, čekáme na schválení vládou. Čerpání zdravotních služeb – lázeňské nebo rehabilitační péče je zatím plánováno do konce roku 2021, jednáme o prodloužení termínu.

  • Zdroj: Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR