Zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR

V pondělí 21. června 2021 od 9.00 hodin se uskuteční 159. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, kterého se kromě předsedy vlády Andreje Babiše zúčastní také další členové vlády, zástupci zaměstnavatelských svazů a představitelé odborových organizací.
 
Program jednání tripartity:
 • Vyhodnocení epidemické situace a doporučení dalšího postupu
  Sociální partneři budou informováni Ministerstvem zdravotnictví o aktuálním vývoji epidemiologické situace. Bod bude projednán bez podkladového materiálu.
 • Příprava návrhu státního rozpočtu na rok 2022
  Ministerstvo financí předkládá sociálním partnerům materiál k přípravě státního rozpočtu na rok 2022. Státní rozpočet bude v následujícím roce hospodařit s příjmy ve výši 1 485,7 mld. Kč a výdaji ve výši 1 875,7 mld. Kč.
 • Návrh směrnice o evropské minimální mzdě
  Návrh směrnice vytváří regulativní rámec pro mechanismus na národní úrovni, který zajistí pravidelnou valorizaci minimální mzdy v přiměřené výši. Materiál je předkládán Ministerstvem práce a sociálních věcí.
 • Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2022
  Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je předkladatelem materiálu, navrhuje zvýšení minimální mzdy na 18 000 Kč. Z posledních dostupných údajů vyplývá, že minimální mzdou bylo odměňováno cca 3,9 % zaměstnanců, tj. 139 tis. osob.
 • Návrh novely zákona o významné tržní síle
  Novela zákona o významné tržní síle se zaměřuje na změny v uzavírání dodavatelských smluv nebo zavádí výčet nekalých obchodních praktik při prodeji zemědělských a potravinářských výrobků. Materiál je předkládán Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem průmyslu a obchodu.
 • Rámcová dohoda evropských sociálních partnerů o digitalizaci
  Rámcová dohoda je iniciativou zaměřenou na maximalizaci ekonomických přínosů a minimalizaci sociálních rizik spojených s probíhající digitální přeměnou v EU a jejích členských státech. Předkladatelé materiálu jsou ČMKOS a SP ČR.