Zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR

V pondělí 14. prosince 2020 od 9.00 hodin se uskuteční formou videokonference 156. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, kterého se kromě předsedy vlády Andreje Babiše zúčastní také další členové vlády, zástupci zaměstnavatelských svazů a představitelé odborových organizací.
 

Program jednání tripartity:

 • Diskuse k aktuálnímu stavu epidemiologické situace a přijímaným opatřením
  Bod bude projednán bez podkladového materiálu. Sociální partneři a členové vlády vyhodnotí opatření ke koronavirové krizi.
 • Dopady Zelené dohody pro Evropu na ČR
  Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá návrh evropského právního rámce pro klima, jenž zakotví cíl klimatické neutrality do roku 2050. Materiál se současně věnuje studii dekarbonizace ekonomiky v ČR.
 • Národní plán obnovy
  Na červencovém zasedání EU byl přijat balíček ozdravných opatření a rozpočet na období 2021–2027 s cílem pomoci zemím EU zotavit se z následků pandemie a podpořit investice. Jednou z hlavních oblastí čerpání prostředků budou projekty v oblasti klimatu. Další klíčovou prioritou je digitální transformace ekonomik. Předkladatelem materiálu je Ministerstvo průmyslu a obchodu.
 • Přehled přípravy dopravních staveb s plánovaným zahájením v nejbližších letech a stavebními náklady nad 300 mil. Kč
  Ministerstvo dopravy předkládá aktualizovaný harmonogram přípravy výstavby velkých dopravních staveb. Materiál také obsahuje informace ve vztahu k přípravě prioritních dopravních záměrů, pro které byl zvolen zrychlený režim znovu posouzení vlivů záměrů na životní prostředí.
 
 • Zdroj: Vláda ČR