Zpráva o činnosti Úřadu vlády České republiky 2018–2021

V těchto dnech předávám svou agendu nové vedoucí Úřadu vlády. Pevně věřím, že pod jejím vedením se podaří dotáhnout do konce započaté investiční akce i projekty cílící na zlepšení procesů a pracovního i reprezentačního prostředí v rámci úřadu.

Od června 2018, kdy jsem dočasně převzala pozici vedoucí Úřadu vlády, jsme společně s kolegy ušli obrovský kus cesty a zanechali za sebou výsledky. O naší společné práci za období od nástupu vlády v prosinci 2017 se dočtete ve zprávě, kterou jsme společně dali dohromady. Přestože nezachycuje všechny výstupy naší práce, svědčí o tom, jakých úspěchů jsme dosáhli.

V roce 2022 čeká Úřad vlády obrovská výzva v podobě předsednictví České republiky v Radě EU, bude to pro úředníky jistě náročná, ale zajímavá doba šesti měsíců. Věřím, že přinese naší zemi zvýšení prestiže a Úřadu vlády pozitivní ohlas a uznání.

Tünde Bartha
pověřena řízením Úřadu vlády ČR

Zpráva o činnosti Úřadu vlády České republiky 2018–2021
pdf, 1007 kB