Andrej Babiš uvedl do úřadů tři nové členy vlády, od premiéra dostali řadu úkolů

Jmenování nových členů vlády na Pražském hradě, 30. dubna 2019.
Předseda vlády Andrej Babiš uvedl v úterý 30. dubna 2019 do úřadu nové členy vlády: ministryni spravedlnosti Marii Benešovou, ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka a ministra dopravy Vladimíra Kremlíka. Uvedení předcházelo jmenování nových členů vlády prezidentem Milošem Zemanem.

Marie Benešová nahradí na Ministerstvu spravedlnosti Jana Kněžínka. Karel Havlíček převezme Ministerstvo průmyslu a obchodu po Martě Novákové a Vladimír Kremlík vystřídá na Ministerstvu dopravy Dana Ťoka.

Prezident Miloš Zeman zároveň jmenoval dva nové místopředsedy vlády. Těmi se stali nový ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a ministryně financí Alena Schillerová. Nahradili tak dosavadního místopředsedu Richarda Brabce. Prvním místopředsedou vlády nadále zůstává ministr vnitra Jan Hamáček.

Ministerstvo spravedlnosti

Premiér Babiš následně nové členy vlády oficiálně uvedl do úřadů. Jako první převzala Ministerstvo spravedlnosti Marie Benešová. Končící ministr Jan Kněžínek se vrátí do funkce náměstka pro Legislativní radu vlády. Podle premiéra leží před novou ministryní řada úkolů, které zajímají veřejnost, například novela zákona o exekucích, novela umožňující vymáhání výživného či zavedení možnosti rozvodů před notářem, což by ulehčilo práci soudům. Za dosud neřešený problém předseda vlády označil i exekuce na děti, dotáhnout je třeba i návrh zákona o ochraně oznamovatelů protiprávní činnosti či návrh zákona o hromadných žalobách.

„Požádal jsem paní ministryni, aby se soustředila na doporučení v boji proti korupci. Já jsem založil protikorupční hnutí a určitě mi na tom záleží,“ připomněl premiér Babiš. „Poděkoval jsem panu Kněžínkovi za jeho práci a přeji paní ministryni, aby se jí ve funkci dařilo,“ uvedl předseda vlády.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Poté se předseda vlády přesunul na Ministerstvo průmyslu a obchodu, kde v doprovodu končící ministryně Marty Novákové uvedl do úřadu jejího nástupce Karla Havlíčka. Nový ministr by měl podle premiéra mimo jiné přijít s řešením, jak zefektivnit spolupráci s dalšími ekonomickými rezorty a státními institucemi, například agenturami CzechTrade, CzechInvest a CzechTourism, Českou exportní bankou či Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. „Je potřeba, abychom v zahraničí vystupovali z hlediska exportní diplomacie jednotně,“ poznamenal předseda vlády.

Dalšími úkoly nového ministra budou především boj proti byrokracii, digitalizace, realizace vládního Desatera pro podnikatele, příprava investičního plánu i nového státního rozpočtu. „Úkolů je moc a z titulu nové funkce vkládám do pana ministra velké naděje, že mi pomůže s integrací a zlepší spolupráci jednotlivých ekonomických rezortů. V souvislosti s tím, že se paní ministryně Schillerová stala místopředsedkyní vlády, si myslím, že to bude velice silná dvojka, která zásadním způsobem může pomoci z hlediska projektů naší vlády a fungování našeho státu,“ řekl Andrej Babiš.

Ministerstvo dopravy

Uvádění do funkcí zakončil předseda vlády na Ministerstvu dopravy, kde novému ministrovi Vladimíru Kremlíkovi předal úřad končící ministr Dan Ťok. Tomu premiér Babiš poděkoval za výbornou práci a vyzdvihl skutečnost, že se Dan Ťok stal nejdéle sloužícím ministrem dopravy v historii ČR.

Jeho nástupce má před sebou také řadu důležitých úkolů, například v oblasti legislativy. „Máme v Poslanecké sněmovně zákon o silniční dopravě, o pozemních komunikacích, o drahách, vnitrozemská plavba, máme další zákony v připomínkovém řízení,“ vypočítal premiér Babiš.

Vladimír Kremlík se podle premiéra bude muset zaměřit na pokračující výstavbu dopravní infrastruktury – nových dálnic a silnic I. třídy, na dokončení modernizace D1. „Velice důležitá je dostavba okruhu kolem Prahy, v roce 2024 by mohlo být hotovo propojení dálnice z Plzně do Hradce Králové,“připomněl Andrej Babiš.

Podobně nelehké úkoly čekají nového ministra i v oblasti dopravy železniční – prioritou vlády je zásadní pokrok v přípravě výstavby vysokorychlostních tratí či realizace dlouho odkládaného železničního spojení mezi centrem Prahy a Letištěm Václava Havla. Kromě toho se bude muset zabývat otázkami transformace Ředitelství silnic a dálnic a Správy železniční dopravní cesty, spuštěním nového mýtného systému a s tím spojeným zavedením elektronické dálniční známky, zavedením jednotné jízdenky pro všechny železniční dopravce či problematikou budoucnosti automobilového průmyslu.

„Věcí, které čekají na pana ministra je moc, já mu držím palce, určitě bude mít mou permanentní podporu. Je to těžký, ostře sledovaný rezort, ale já jsem přesvědčen, že pan ministr má manažerské schopnosti, aby to zvládl,“ dodal premiér Andrej Babiš.