Nezaměstnanost v dubnu mírně klesla

Úřad práce ČR evidoval k 30. 4. 2022 celkem 243 658 uchazečů o zaměstnání (UoZ), o 9 215 méně než v předchozím měsíci a o 54 218 méně než loni. Podíl nezaměstnaných osob poklesl na 3,3 %. To je o 0,1 p. b. méně než v březnu a o 0,8 p.b. méně než před rokem.
 
Míra nezaměstnanosti byla podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za březen) nejnižší v celé EU, a to 2,3 % (průměr EU 6,4 %). Nezaměstnanost se stále drží na relativně nízkých číslech. Ze strany zaměstnavatelů přetrvává zájem o nové zaměstnance, převážně v dělnických a vysoce odborných profesích. Dlouhodobá poptávka je po kvalifikovaných řemeslnících.
 
  04/2022 04/2021 04/2020
Podíl nezaměstnaných osob v ČR 3,3 % 4,1 % 3,4 %
Počet uchazečů o zaměstnání 243 658 297 876 254 040
Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání 220 318 279 508 235 523
Míra nezaměstnanosti dle EUROSTAT
(březen)
2,3 % 3,4 % 1,9 %
 
„V plném proudu jsou už sezonní práce, především ve stavebnictví, v gastronomii a cestovním ruchu, dále v zemědělství, zahradnictví, lesnictví či lázeňství. V dubnu také probíhají jarní úklidy veřejných prostranství v rámci veřejně prospěšných prací. Úřad práce ČR přijímá nové žádosti ze strany měst, obcí a dalších zaměstnavatelů o příspěvky na mzdy pracovníků v této oblasti a počítá pro letošní rok s obdobným objemem prostředků jako loni,“ shrnuje generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon a dodává: „Pokud jde o výhled do dalších měsíců, bude se vše odvíjet od ekonomického vývoje s ohledem na průběh válečného konfliktu na Ukrajině či aktuální pandemické situace a s ní spojených přijatých bezpečnostních opatření.“
 
Ukrajina
Podle dostupných zdrojů nastoupilo ke konci dubna k zaměstnavatelům v ČR 35 943 občanů Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou. Nejvíce jich momentálně pracuje v Plzeňském (5 885 osob), Středočeském (5 278 osob) a Jihomoravském kraji (3 875 osob). Nejčastěji jako montážní dělníci výrobků a zařízení, pomocníci ve stavebnictví, ve výrobě nebo v dopravě. Momentálně ÚP ČR eviduje 10 522 občanů Ukrajiny pod dočasnou ochranou, kteří podali žádosti o zavedení jako zájemci (10 303 osob) nebo uchazeči (219 osob) o zaměstnání.
 
„Stále platí, že do ČR přicházejí především ženy s dětmi, které v první řadě řeší zajištění péče o potomky a ubytování. Následně se pak zajímají o možnost výdělku. Aktuálně vyhledávají spíše krátkodobé pracovní poměry, protože věří, že se vrátí brzy domů. Proto i v případě, že mají vyšší nebo specializovanou kvalifikaci, projevují zájem třeba i o manuální profese. S ohledem na děti také dávají přednost jednosměnným pracovním příležitostem,“ dodává generální ředitel ÚP ČR.
 
Veškeré aktuální informace spadající v této souvislosti do agendy ÚP ČR jsou k dispozici na jeho webových stránkách – https://www.uradprace.cz/web/cz/-
/pomoc-pro-obcany-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele.
 
Nezaměstnanost v regionech
Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob byl v dubnu v Ústeckém kraji (5,3 %), Moravskoslezském kraji (4,9 %) a dále v Karlovarském kraji (4 %). Tyto tři regiony měly nejvyšší podíl nezaměstnaných osob i loni. Což odpovídá jejich dlouhodobé ekonomické situaci. Naopak nejnižší nezaměstnanost zůstává v Pardubickém kraji (2,3 %). Meziročně se situace nejvíce změnila na Karlovarsku, kde podíl nezaměstnaných osob poklesl oproti dubnu 2021 o 2, p. b. na 4 %. V okresech jsou rozdíly ještě více patrné. Nejnižší nezaměstnanost byla ke konci předchozího měsíce v okrese Praha-východ (1,1 %), Praha-západ a Pelhřimov (1,5 %), Benešov (1,6 %) a Rychnov nad Kněžnou (1,7 %). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných hlásí okres Karviná (8,3 %), Most (6,7 %), Chomutov (6,4 %) a Bruntál (6 %).
 
Struktura uchazečů o zaměstnání
Z celkového počtu evidovaných uchazečů tvořily 52,8 % ženy, což představuje 128 713 nezaměstnaných. Podíl nezaměstnaných mužů poklesl o 0,2 p. b. na 3 % u žen zůstal na 3,6 %. V uplynulém měsíci hledalo práci prostřednictvím ÚP ČR 37 208 osob se zdravotním postižením (OZP) – 15,3 % z celkového počtu nezaměstnaných. Zaměstnavatelé pro ně nabízeli prostřednictvím ÚP ČR celkem 12 824 volných pracovních míst.
 
Průměrný věk nezaměstnaných byl v dubnu 43,8 roku, zatímco loni to bylo 42,9 roku. Věková struktura uchazečů o zaměstnání se za posledních pět let výrazně nemění. A i v průběhu uplynulých 12 měsíců došlo pouze k mírným změnám. V meziročním srovnání poklesl podíl nezaměstnaných osob ve věkové skupině do 29 let, naopak se zvýšil podíl těch v kategorii 50 plus. V případě této skupiny uchazečů o zaměstnání došlo k nárůstu o 3,2 p. b. (ale v absolutním vyjádření jde o pokles o 11 389 osob). V evidenci ÚP ČR jich bylo k 30. 4. 2022 celkem 94 247 a tvořili 38,7 % z celkového počtu nezaměstnaných. Bez práce byli nejčastěji uchazeči o zaměstnání s nižší kvalifikací, především s vyučením bez maturity a se základním vzděláním. Změny ve struktuře nezaměstnaných podle vzdělanosti ukazují, že k nejvyššímu meziročnímu poklesu došlo v případě evidovaných uchazečů vyučených (o 22 771) a uchazečů se střední školou (o 14 931). Pokud jde o rozdělení podle profesí, ke konci dubna bylo v evidenci ÚP ČR nejvíce pomocných a nekvalifikovaných pracovníků, a to 77 374.
 
Bez práce bylo ke konci předchozího měsíce 11 072 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Meziměsíčně je to méně o 275, meziročně pak méně o 1 325 lidí. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,5 % (březen – 4,5 %, duben 2021 – 4,2 %). Z celkového počtu absolventů a mladistvých bylo ke konci dubna v evidenci ÚP ČR 7 127 absolventů.
 
Za posledních 12 měsíců se změnila struktura uchazečů o zaměstnání podle délky setrvání v evidenci ÚP ČR. V dubnu 2022 vzrostl v meziročním srovnání podíl těch, kteří jsou bez práce déle než 12 měsíců na celkovém počtu nezaměstnaných o 3,6 p. b. na 33,4 %, tedy celkem na 81 488 osob, a to zejména v důsledku ekonomické krize způsobené epidemií COVID19. Průměrná délka evidence se ve srovnání s březnem prodloužila o 14 dnů na 518.
 
 
 
  • Zdroj: Úřad práce ČR