Vláda prodloužila část Antiviru, bude se týkat jen nařízených karantén a izolací

Vláda prodloužila až do konce června letošního roku část programu Antivirus. Jde o režim s označením A, který se bude vztahovat na zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci mají nařízenou karanténu nebo izolaci.
 
„Program Antivirus pomáhá zmírňovat následky pandemie na zaměstnanost už od loňského dubna a dosud podpořil přes jeden milion zaměstnanců. V těchto týdnech pokračuje rozvolňování vládních opatření, proto prodlužujeme pouze režim, který se týká karantén a izolací nařízených z důvodu onemocnění COVID- 19,“ vysvětluje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).
 
Aktuálně schválené prodloužení doby uznatelnosti výdajů do 30. června 2021 se tedy týká jen režimu A, jestliže výdaje vznikly v důsledku důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance spočívající v nařízené karanténě. Za měsíc červen 2021 tedy budou čerpat příspěvek jen ti zaměstnavatelé, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa anebo izolace z důvodu onemocnění COVID-19. Důvodem je skutečnost, že v červnu, pokud nedojde ke zhoršení epidemické situace, již nebudou platná mimořádná opaření, která by zaměstnavatelům zakazovala jejich ekonomickou činnost.
 
„Ve chvíli, kdy je ekonomika téměř kompletně otevřená, je správné Antivirus postupně vypnout. Musíme teď nechat alespoň nějakou minimalistickou verzi, aby se mohl znovu rozjet v případě, že by si to situace opět vynutila,“ doplňuje Maláčová.
 
Smyslem Cíleného programu podpory zaměstnanosti „Antivirus“ je zmírnění dopadů celosvětového šíření nákazy COVID-19 na zaměstnanost. V rámci programu Antivirus jsou zaměstnavatelům refundovány náklady, které jim vznikly v důsledku výplaty náhrad mezd zaměstnancům za dobu trvání překážek v práci.
 
Původně byla doba uznatelnosti výdajů programu Antivirus stanovena do 30. dubna 2020, ale na podnět Ministerstva práce a sociálních věcí se opakovaně posouvala. Naposledy do 31. května 2021. Nově je stanovena platnost programu Antivirus, a to do 31. prosince 2021, v jejímž rámci může vláda prodloužit či obnovit dobu uznatelnosti výdajů části či všechrežimů programu Antivirus, aniž by bylo nutné znovu schvalovat podmínky programu či uzavírat nové dohody o poskytnutí příspěvku. K jiným změnám nedochází. Doba uznatelnosti výdajů je období, za které lze příspěvek zaměstnavateli poskytnout, tedy období, ve kterém vznikají překážky v práci (zaměstnanci nemohou pracovat), nikoliv období, ve kterém je příspěvek poskytován či ve kterém je nutné předložit žádost nebo vyúčtování. V případě režimu A tedy bude možné podávat v měsíci červenci 2021 vyúčtování za měsíc červen 2021.
 
Od zahájení programu (6. dubna 2020) do 30. května 2021 bylo v rámci programu Antivirus uzavřeno celkem 74 013 dohod o poskytnutí příspěvku a podpořeno celkem
1 059 284 zaměstnanců. Vyplaceny byly příspěvky za celkem cca 46,1 mld. Kč, z čehož 16,8 mld. Kč v roce 2021.
 
 
 
  • Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí